(Referat från SFF-F möte 14-10-22, RM o MN på Axamo)

Oktobermötet hölls denna gång på Jönköping Airport tillsammans med Axamo-veteranerna och vi kunde räkna in c:a 60 åhörare. Ämnet för kvällen var ”Udda uppdrag inom försvaret” och som föredragshållare var Roger Möller och Mats Olsson från Lidköping inbjudna. Båda herrarna har varit Herculespiloter under tiden före pensioneringen från FV för några år sedan, men har haft olika banor fram till dess.

Roger sökte in som fältflygare i början på 70-talet, flög sedan Draken på F 16 och F 4 och därefter Viggen på F 13 fram till 1993 då han sadlade om till transportenheten på F 7 och flög såväl TP 101 som TP 84. Total flygtid c:a 8.000 h varav hälften på Hercules. Avslutade sin bana som Div. chef på Transportenheten F 7.

Mats sökte också fältflygarbanan men det blev istället Marinen, bl a som officer på jagaren Gästrikland. 1984 antogs Mats som flygare inom Marinen och det blev såsmåningom Hkp 4 och Casa 212 som blev hans nya arbetsplattformar. 2005 började han på F 7 och flög sedan Hercules.
Mats startade med ubåtsjakt i slutet på förra seklet i Stockholms skärgård (i dagarna aktualiserat igen). Hans initierade kunskap om detta ämne gav oss en fördjupad inblick i arbetet med, liksom svårigheten, att i dessa vatten lokalisera främmande farkoster.

Efter en historisk återblick inklusive U 137 fick vi lära oss om ljudutbredning i vatten (Östersjön), aktiva och passiva sonarer, arbetsinsatsen från ”Bananen” och Vertol 107 liksom samverkan med ytfartyg mm.

Innan programpunkten var slut berättade Mats om den utrustning och vapen som finns till förfogande liksom lite taktikinformation.

Efter detta pass tog Roger över och vi fick nu följa stegen fram till hur lufttankning av Gripen kom till och dess operativa användning under insatsen i Libyen ”FL 01”. En ny förmåga inom FV: Lufttankning, AAR = Air to Air Refueling med KC130 Hercules, TP84T. Redan 1999 begärdes att Gripen skall kunna lufttankas och 2001 skrevs avtal mellan FMV och Lockheed varefter utrustning i form av tankningspoddar och kroppstankar beställdes.
Lite teknisk fakta: Slanglängd c:a 30m, tankningskapacitet c:a 1.000 l/min/podd och tankning skall kunna ske i fartområde runt 400 km/h och på höjder mellan 500-25.000 ft. TP842 byggdes om på F 7 och 2003 åkte berörda på AAR-kurs i Kanada och efter alla prov och certifieringar lufttankades den förste Gripen år 2005.
Med bilden ”Och så tog vi oss till Sicilien och FL 01 som – Operativ Tanker” fortsatte Roger att ge oss sin bild av insatsen i Libyen för några år sedan. Allt blev lyckat och han beskrev det tekniska i att ligga i holding under lufttankningar, stackade på varandra, över Medelhavet. 
Avslutningsvis berättade båda om de uppdrag de deltagit i, SAE C-130, i Afghanistan i slutet på deras karriär inom FV och Transportenheten.  
Med sig hade Roger och Mats en diger samling foton samt egentagna filmer som proffsigt matchade bådas goda berättartalang och klockan blev snabbt 22.30 innan siste man lämnade lokalen.

Stort tack med tillhörande applåder avslutade kvällen liksom sedvanliga graverade glas.

(C-E L inkl foton från föredraget)