Referat från mötet 2015-04-22

Sture är också medlem i vår förening och hade inför sitt föredrag tagit fram ett par filmer för att lite mer tydligt visa den flygplanstyp han flög https://www.youtube.com/watch?v=AC8ADLyDIrI samt
https://www.youtube.com/watch?v=7Ht9EMnnQQE   --njut  av flygturen. Även en egenproducerad film från en övning https://www.youtube.com/watch?v=keQK0aO71Ac  visades.  I den egna filmer prövas bl a piloternas skicklighet i att starta och landa på mycket smala stråk och där filmens avslutning är en lågflygning hem till basen i Nyköping.

Han berättade vidare om såväl flygplanet, SK61 Bulldog, som den utbildning han fått i armén och även om sina kamrater och uppgifter som skulle lösas under övningar med artilleriflyggruppen. I senare delen av hans tjänstgöring som arméflygare övergick man till att helt och hållet flyga helikopter där utbildningen var förlagd till F3 Malmen.

Han berättade vidare om såväl flygplanet, SK61 Bulldog, som den utbildning han fått i armén och även om sina kamrater och uppgifter som skulle lösas under övningar med artilleriflyggruppen. I senare delen av hans tjänstgöring som arméflygare övergick man till att helt och hållet flyga helikopter där utbildningen var förlagd till F3 Malmen.
Avslutningsvis berättade och visade Sture den minimala nödsändaren som kan hanteras med en hand och sänder anrop till Sjöräddningen i Göteborg.

Ett stort tack till Sture och efter applåder avslutades kvällen med önskan om en fin sommar till samtliga.

 (C-E Linghoff )