2004-03-10 Roy Fröjdh
Wed, 2007-11-07 20:10 — Claes v Sydow
Den 10 mars samlades smålänningarna i Villa Björkhagen i Jönköping för att lyssna på Roy Fröjdh. Han har skrivit om alla sina äventyr i sin läsvärda bok Guldvingen, En jaktflygares minnen och bilder (Svenska Vingar 7, Air Historic Research). Den boken rekommenderas. Men nu hörde vi honom ”live”, vilket var en upplevelse. Även den rekommenderas!

För femtio år sedan, i september 1953, var Roy en av 56 ”glada gossar” som fick sin guldvinge på Ljungbyhed. Han tog avsked ur flygvapnet våren 1966 för att börja hos SAS. Däremellan gjorde han sig känd i flygvapnet som en mycket skicklig flygförare och förbandschef. Han var orädd både i luften och på marken och hade stor förmåga att komma i ”förtret för truten”. Om detta och om alla sina äventyr och erfarenheter berättade han.

Roy hade uppenbarligen gott handlag med såväl mekaniker och mekanik som stridstaktik och strategiskt tänkande. Värre var handlaget med många högre officerare. Han klassade officersutbildningen som allt annat än ägnad för det verkliga livet och betecknade den som Lilla pappslöjden och Stora pappslöjden.

Inte heller vissa flygplan fann nåd hos honom - han gillade varken J 21 R eller A 32A ”Lansen med sex hästars Penta”. Desto mer uppskattades J 32B ”Lansen Sport” som han behärskade med bravur.

Intressant för oss i södra vätterbygden är hans kontakter med och uppskattning av provflygaren/kontrollflygaren Gösta Hedén, ordförande i region Småland under flera år. Gösta Hedén insåg Roys skicklighet och analytiska förmåga och förmådde honom att vikariera som provflygare hos CVV.

Mycket mer skulle kunna refereras från Roys föredrag men ett bättre alternativ är: Bjud in honom!

Däremot vill jag gärna tacksamt nämna att jag vid mötet själv hedrades med en förtjänstplakett ”för värdefulla insatser”.

Claes v Sydow