Den 19 mars gästades SFF Småland av flygchefen vid helikopterflottiljen på Malmen, Överstelöjtnant Mikael Wikh.
Efter en inledande översikt av försvarets helikopterbestånd, HKP 10,14,15 och 16, lades tonvikten på HKP 16.

När HKP 4 skulle ersättas föll valet på den franska AS 322 (Super Puma) som fick beteckningen HKP 10. Dess huvudsakliga uppdrag var räddningsuppdrag och transport.

Totalt beställdes 12 ex varav 8 st för närvarande disponeras av helikopterflottiljen.

Med tiden framkom vissa brister hos HKP 10 bl.a  låg kabinhöjd och problem med räddningsvinschen. Försvarsmakten beställde  då 18 st NH 90 med en option på ytterligare från NH Industries. Denna svenska version betecknas NH 90 HCV (High Cabin Version) eller kort och gott  HKP 14. Kabinhöjden ökade till 1.82 m i.st.f 1.58 m.

HKP 14 kan förutom sjöoperativ verksamhet också användas för trupp och materieltransport. Leveransen av HKP 14 skulle ske åren 2005 – 2009 men stora förseningar har inneburit att bara 6 st levererats hittills och bara i transportversionen. Marinversionen lär dröja ännu ett antal år.

HKP 10 och 14 är medeltunga helikoptrar men i samband med en omorganisation i försvarsmakten omkring  år 2000 beslutades att ersätta de gamla typerna av lätta helikoptrar (3,5,6 och 9) med en modernare variant. Valet föll på Agusta 109 som fick beteckningen HKP 15. HKP 15 används för en mängd uppdrag såsom ubåtsjakt, sjuktransport, SAR (Search and Rescue) samt person och materieltransport.

Huvudämnet för kvällen var dock HKP 16 (Blackhawk UH -60).
UH-60 är den amerikanska försvarsmaktens beteckning för den militära varianten av Sikorsky S-70. Av den senaste versionen (UH-60M) har försvarsmakten inköpt 15 st. UH-60 är en medeltung helikopter som varit i tjänst i den amerikanska arme´n sedan 1978.

HKP 16 är en s.k  ” multimission” helikopter vilket betyder att den har en rad olika användningsområden t.ex transport av trupper och materiel, sjuktransport, SAR, telekrig, beväpnad eskort, ledningsuppgifter vid stridsuppdrag. Den har deltagit i många stridsuppgifter runt om i världen, såsom Afghanhistan, Kuwait, Irak och Somalia. Striderna i Somalias huvudstad Mogadishu finns beskrivna både i bokform och på film.

HKP 16 är mycket ”stryktålig” med gott skydd för besättningen och klarar av finkalibrig beskjutning. Den har  ”glass cockpit” med fyra multifunktions displayer. Motorerna är de nya General Electric T700-GE-701D med digital elektronisk kontroll. Beväpningen utgörs av Hellfire-missiler, raketer eller kanoner plus 2 st 7,62 mm KSP i fönstren.

Försvarets Materielverk har som nämnts tidigare köpt 15 st UH-60M , vilka alla har levererats till dags datum. Fyra av dessa har i omgångar tjänstgjort i Afghanistan med följande uppgifter:

1)    Forward MEDEVAC
2)    Trupp och materieltransport
3)    Tactical MEDEVAC

Övlt Wikh berättade ingående om alla de problem som är förknippade med helikopterverksamhet i dessa bergs och ökenliknande förhållanden (sand/damm,hotbilder, stark värme, höga höjder, mörker m.m)

Ett mycket väl strukturerat och pedagogiskt föredrag som uppskattades av de ca 30 närvarande SFF:arna.

 PS. En av kvällens frågor var: Vad betyder helikopter?

Enligt uppslagsboken: (grekiska helix; skruv- och pteron:vinge) DS.

Text: Ulf Anderson, Foto: Carl-Erik Linghoff.