Boris i berättartagen.

Boris i samspråk med föreningens tidigare ordförande Bengt Fredholm.