(Referat från SFF-F möte 14-09-24, Emil Lindberg)
Om Flygvapnet tänker sig en ominriktning och expansion av personal kommer säkert många av oss medlemmar i SFF Småland att platsa i den nya organisationen som reservtekniker på Gripen, framförallt efter Emil Lindbergs sakkunniga och initierade skildring av hur Gripen hanteras på marken.

Emil Lindberg, vem är det? Han såg dagens ljus i Osby i slutet av 70-talet tog sin examen vid FV officer-högskola år 2000 och därmed blivande officer i teknisk tjänst som flygtekniker vid F 17 från samma år. Flygtekniker på Viggen fram till 2002 och därpå Gripen från 2001 och framåt.

Specialgebitet har inriktning på beväpning, yttre last och motmedel och dessutom FV:s internationella flyginsatssystem. Emil har också verkat som instruktör åt ungerska och thailändska flygtekniker vid F 17, Ronneby.

Med ett fint fotokollage och trevligt berättande fick vi följa teknikernas arbetsdag, i och utanför flygplanet. Teamets sammansättning såväl hemma på basen, som på krigsflygfält och dess olika arbetsuppgifter, bl a att byta en motor ute i fält på c:a 4 timmar.

Nu vet vi hur man laddar motmedel och laddar kanoner, fyller bränsle och hänger upp yttre last samt vad som händer när man startar upp en rekonditionerad motor som varit konserverad.

Inte nog med att Emil är expert på Gripen han är dessutom väldigt sakkunnig avseende SAAB 105 där han varit medförfattare till senaste SFR (årsboken) och även därefter i vår populära tidskrift SFT, vidareutvecklar flygplanets olika typer och skeden.

Emil avtackades med applåder och sedvanligt graverat glas framtaget av  Lars Nordqvist. 

Text och foto: Carl-Erik Linghoff.