SFF-mötet 25 september 2019

Vid höstens första möte hade regionen förmånen att få lyssna till SFFs ordförande Thomas Allard och 36 närvarande fick en berättelse om hur en pojkdröm utvecklades till ett arbetsliv. En alert 65-åring skissade sitt liv som i stort handlade om flygande ting såväl på fritiden som i sitt arbete.

Vi har valt att inte skriva något eget referat från detta möte utan hänvisar till ett utförligt sådant från vår regionkollega, SFF Gävleborg (SFF-X), som finns infört i SFT nr 2/2019 på sid 50. Efter det mycket uppskattade föredraget avtackades Thomas och erhöll ett graverat glas som minne av kvällen.”