Höstens första möte i SFF Småland hälsade Sven Scheiderbauer välkommen och efter vedertagen fikastund och föreningsinformation från ordföranden släpptes Sven loss för att lotsa oss genom sitt liv från flygintresserad 3-åring till relativt nybliven pensionär. Fokus kom av naturliga skäl att ligga på hans tid som museichef såväl på FVM som NL (Norsk Luftfartsmuseum). Han inledde med att berätta att han föddes i Uppsala1946 och fadern var tidigare inflyttad österrikare och modern härstammade från Hyltebruk. Familjen flyttade senare till Lund där Sven växte upp.

Hans flygintresse ledde så småningom till segelflygcert och senare A-cert på sjöflygplan 1970. Den efterföljande militära banan rörde sig naturligt i flygets tecken som strilkadett i FV 1967-70 på F2 och F20. Officer i FV på bl a flottiljerna F8, F12, F17 m fl och så småningom ledde vägen till MHS.
Under den här tiden fördjupades ytterligare intresset för flyg och flyghistoria inte minst, vilket också förde honom in i SFF och han var under tiden 1979 till 1992 styrelseledamot i föreningen.

Vid 46 års ålder d v s 1992 öppnades så möjligheten att bli chef på flygvapenmuseet i Linköping där han kom att verka för museets utveckling fram till 2005 då han rekryterades till Norsk Luftfartsmuseum i Bodö som direktör. Här stannade Sven fram till sin pensionering 2011.
Sven berättade utförligt om tiden på FVM och om de organisations-förändringar som skedde under åren, liksom arbetet med framtidsplanerna för museet och med de museala föremålen.

Allt parat med ett kompletterande och intressant bildmaterial. Bildkavalkaden omfattade inte bara flygplan utan även många av de intressanta personer som Sven fick träffa genom sina resor utomlands bl a för att överlämna svenska militära flyplan som depositioner till utländska museer .
Perioden i Bodö på 6 år talade Sven mycket varmt om och beskrev ingående sin roll som direktör på detta stiftelseägda museum som dessutom är övergripande samordnare för övriga intressenter i museet som Luftförsvarsmuseet och Avinormuseet via det helägda dotterbolag, NL/NLSB.

Byggnaden har formen av en jättepropeller och genom navet går en av tillfartsvägarna till Bodö. Ytan på museet är c:a 2 fotbollsplaner stor och antalet flygplan uppemot 50 st varav en Lockheed U2, Dragon Lady, tilldrar sig det största intresset. Här kan nämnas att Sven vid besök i USA träffade sonen till piloten Gary F Powers som flög U2 över Sovjetunionen och blev nedskjuten 1960. Museet är mycket välbesökt och har även en kulturell verksamhet riktad mot skolungdom.
Att Sven inte lagt sitt enorma kunnande på hyllan efter pensioneringen framgår med all tydlighet av bifogad bild med en uppdragsflora som låter som ett heltidsjobb. Applåderna efter föredraget tillsammans med det graverade presentglaset talade sitt tydliga språk och först när klockan passerat 22.00 fick vi gå hem.

C-E L