Referat – Göte Pudas – SFF möte 30 okt 2019

”Flygarvalsen” strömmade ur högtalarna och en vacker bild visade en fors i Torne älv på vita duken. Därefter påbörjade överste Göte Pudas sin berättelse om sin tid i FV.

Född i Övertorneå kommun i början av 40-talet. Efter skolgång sökte sig Pudas till FV och antogs 1964 till Krigsflygskolan (F5). Hans första bekantskap med flyg gjordes i en SK50 (den gula postlådan) med flyglärare Wilhelmsson från F6 som visade allt som går att göra med en flygmaskin.

Efter 80 tim i SK50 gick han vidare till SK51 och därefter till sin första ”rea-maskin”, Vampire J38 B.

Nedan; Första flygningen med Vampire J38 B


Det var en lättflugen maskin som var på väg att fasas ut till förmån för SK60. Efter 100 tim jetflyg fick han så äntligen sina eftertraktade vingar. Nu skulle han ut på förband och kom 1965 till Nyköping och spaningsflottiljen F11, Sveriges största, som hade 4 divisioner. Pudas kom till 1:a div, Kalle Röd, som opererade med S32 Lansen. Kadettskolan tog vid i Uppsala 1966, på F20, och här flög han bl a Tunnan och berättade om flygplantypens egenheter under flygningar och skjutövningar. Det blev även en flyghistorisk beskrivning om olika plan som SK16, Caproni, Spitfire m fl.

1967 var han åter på Kungl. Södermanlands Flygflottilj, F11, där han sedan var kvar till 1975. Berättade om S32 Lansen, vidare om spaningsflyg och identifiering av såväl flyg som fartyg från såväl öst som väst. Likaså om flygningar längs Vättern med fällning av lysbomber (var dyra, kostade som en VW vid denna tiden). Pudas flög sedan Draken (från SK35 C till J35 J) i 11 år och talade sig varm om känslan av att vara ett med sitt flygplan. När han sedan gick över till Viggen så kände han att just JA37 var det vassaste, berättade också om ”jaktlänken”, som då var det mest avancerade att kunna kommunicera med mellan flygplanen.  

Efter 1975 fortsatte karriären för Pudas via Militärhögskolan, Flygstaben, Första Flygeskadern E1, för att 1989 befordras till överste och flottiljchef för Kungl. Skånska Flygflottiljen, F10. Diskussioner pågick nu om bantning av antalet flygflottiljer och efter att Pudas kom  till Bråvalla 1991 som chef fick han via regeringsbeslut uppdraget att lägga ner Bråvalla flygflottilj, F13, vilket gjordes 30 juni 1994. Som mest hade Sverige 18 flottiljer, idag (2019) har vi endast 3 kvar. Under sin ”skrivbordstid” hade Pudas alltid flygtjänst vilket innebar flygning minst 2 dagar per vecka för att kunna bibehålla sin flygstatus.

Efter att ha lämnat FV 2001 har han bl a ägnat flygmuseet på F11 mycket av sin tid. Pudas avslutade sitt föredrag med att berätta om de simulatorer som finns och vad som komma skall liksom en ingående beskrivning av den raketstol (SAAB-utvecklad) museet har i sin utställning. Att Pudas varit en flitig flygare kan också skönjas i en uppräkning av de typer han spakat. Uppemot ett 25-tal inklusive segelflyg och helikopter samt även utländska som Alpha Jet, Jaguar m fl. Filmen om F11, åren 1941-1980, visades som avslutning – finns och visas på museet.

Ett trevligt föredrag var till ända och 45 intresserade och frågvisa åhörare tackade Göte Pudas med en lång applåd och han fick även ett fint graverat glas som ett minne från oss i Jönköping.

(C-E Linghoff)