Referat från 24 oktober, Christer Hjort
Förra gången Christer Hjort besökte Jönköping Airport var för drygt 34 år sedan i samband med att Jönköpings Flygklubbar fyllde 50 år. Den flygdagen bevistades av 30.000 åskådare vilka bl a njöt av Christers imponerande flyguppvisning med AJ 37 Viggen. Idag hade 55 entusiastiska flyghistoriker samlats i lokal ”Utsikten” för att få ta del av hans flygarliv i ord och bild.

Den 31 okt 1961 ryckte han in som elev på flygskolan i Ljungbyhed och 25 sept 1963 tog han examen som fältflygare efter att ha flugit SK 50 i 85 timmar och J 28 typ B, C Vampire i 86 tim.
Från Ljungbyhed flyttades han till F 7 Såtenäs där han utbildades på A 32 Lansen som han flög i tio år fram till 1973 och loggade c:a 1.000 tim. Sommaren 1967 var han uppvisningsflygare på nämnda flygplan.

Viggen var nu aktuell att flyga in sig på men man ansåg att Christer var lite väl ”gammal” för detta kraftpaket. Hur som helst antogs han för inflygning efter semestern 1973 i den andra omskolningsomgången, 31 år gammal. Efter att träffat provflygare Jetzén, flyginstruktörer från F 16, läst in förarinstruktion SFI och några pass i simulator och SK 37, var det dags. Inflygningen gick smidigt och allt kändes hemtamt redan efter första passet varefter följde flygövningsprofiler och mycket halvrollar.

Christers uppvisningsuppdrag började efter samtal med flottiljchefen och inledande träning tog fart. Viggen visade sig vara av stort intresse, inte bara nationellt utan även utomlands. Så började den epoken och först ut var Farnborough 1974 och även 1976. Le Bourget besöktes 1975, -77 och -81. Dessutom uppvisningar i Danmark, Norge, Finland och på Flygvapendagar i Sverige mm. Över 1.000 uppvisningar under en 10-årsperiod inkl träningar. Enastående! Som rotetvåa har han haft såväl Rolf Andersson som Stellan Andersson.

Rolf Andersson Anders Lefvert Christer Hjort

Bland nationella specialuppdrag berättade Christer om Bas 90 – införandet, kortbanelandning-800 m, landning på hal bana och övningen Norrsken. Vidare redogjorde han för förarbetet och tillkomsten av Gripencentrum på F 7 och studieresan till USA 1993 dessförinnan som resulterade i slutsatser som: centraliserad utbildning, SK 39, flerstegssimulator och bättre utbildningspedagogik.

Christers befattningar under sin tid i FV: Flygförare-stf divch 1964-78, Divch 1979-85, C flygavd E1 1985-89, Flygch F 7 1989-93, C Prod FS 1993-94 och avslutade som C F 15 1994-97. Under sin tid som C F 15 kom försvarsbeslutet 1996 att F 15 skulle läggas ned. I samband med att flygverksamheten upphörde 30 juni 1997 anordnades en överflygning över Hälsingland/Söderhamn med all flygande materiel som en avskedsgest och tack till befolkningen.

Avslutningsvis redogjorde Christer för sin roll som observatör vid utvärderingen den 17 jan 1996 av 48. självständiga spaningsregementet vid flygbasen Kolomina i Ukraina enl direktiv i det från 1994 upprättade Wiendokumentet. Dokumentet, gällande OSSEs 53 stater,  skall bidra till ökad militär öppenhet mellan staterna så att inte militära övningar etc uppfattas som hot i grannlandet. Årligt utbyte av militär information, efterlevnad och kontroll samt inspektion.

Hur graveras ett glas som tack till en pilot som flugit AJ 37 Viggen 1.823 tim? Naturligtvis med en profil av detta flygplan. Avslutningsvis en stor applåd till Christer Hjort för en givande och intressant flygarkväll.

(Text C-E Linghoff , foton CEL och Christer Hjort)