Referat från SFF-möte 26 okt 2016
En 55-hövdad församling bestående av såväl SFF-are som Axamo-veteraner  fick denna kväll i lokal ”Utsikten” på Jönköping Airport ta del av Anders Linnérs eget flygarliv liksom historien bakom Swedish Air Force Historic Flight.

Anders, född 1950 i Göteborg, bestämde sig för att komma till FV i samband med mönstringen och så blev det 1969. Gallringen av elever  på den tiden var hård och kanske inte alltid rättvis. Från 60 intagna föll hälften bort efter bara 10 veckor.

Fösta soloflygningen med SK 60 skedde vid 20 års ålder och vid examen kom Anders ut som 6:a bland 20 kvarvarande.
Mycket flygning blev det såväl i A 32 Lansen som i ASJ 37 Viggen. En devis han fick till sig var ” Det är ingen konst att flyga under en bro, konsten är att låta bli”. Om det berörde Anders fick vi ej veta. Han stannade i FV till 33 års ålder och ville inte bli ”stabsråtta” som han uttryckte det.

Han sökte sig till SAS där han flög Boeing 767 men när pilotbantningen i SAS satte fart begärde han att bli tjänstledig och sökte sig åter till FV där han blev stabsofficer.

Anders var med om att starta upp JAS-skolan, blev Informationschef på F 7 och sedermera  samma roll i FV 2003. Han pensionerade sig 2010 men kunde inte släppa flyget för nu låg andra uppgifter framför honom ….
…. nämligen ett stort engagemang i SwAFHF under Bert Stenfeldts ledning. Anders blev Vice Ordförande men är sedan något år  Kvalitetsansvarig.

Det svenska FV ville tidigare inte spara materielen vidare utan nyutveckla, flyga och därefter skrota resterna. Snart insåg man dock att de svenska utvecklade planen skulle bli en flyghistorisk tillgång och FV-museet, flygentusiaster, sponsorer m fl verkade för ett bibehållande av ett antal för framtida uppvisning.

Västgöta-Veteran-Flygförening (VVF) var den förening med placering i Trollhättan som tog tag i verksamheten och som bildades av Stellan Andersson, Olle Norén, Håkan Andersson och Ulf Nylöf i mars månad 1997. Då hade man två Hawker Hunter. Snart fick man erbjudande att flytta till F 7 och sedan dess är det deras operativa bas. Stödet från F 7 har möjliggjorde att VVF kunde utvecklas och 2007 bytte man namn till SwAFHF inte minst för att operera utomlands. Samarbetet med FM Veteranflyg är viktigt ur underhålls- som uppvisningssynpunkt liksom samarbetet med FVM, FM och Transportstyrelsen. Några problem att få piloter tycks det inte vara.

Anders berättade vidare om planerna framåt och berörde också det erbjudande som SAAB i år gav föreningen, nämligen att få operera en SK 37, en J 35 samt tre J 32 som SAAB fått överta av FM Veteranflyg.   

Nästa år fyller SwAFHF 20 år och då torde vi få uppleva något extra – hoppas vi. Gå gärna in på deras hemsida http://swafhf.se och bli stödmedlem !

Efter att ha visat en film om föreningens Europaturné, fått ett stort tack och kraftiga applåder, förärades Anders det graverade glaset, denna gång en J 29 Tunnan.

(text o foto : CEL)