Guleböjen 26 september 2018

Drygt 40-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen att uppe på Jönköping Airport samlas vid Jönköpings Flygklubb för att under medlemmen Nils Kornstrands ledning få bekanta sig med hans egen Saab-Safir, SE-ITF.

Tyvärr var vädret inte på de flygsugnas sida utan visning av maskinen fick ske i Nils egen hangar.

Efter visningen och svarandet på alla frågor begav sig sällskapet upp i terminalen för fika och ett underhållande föredrag om Saab-Safir med Nils Kornstrand som även kallat det flyghistoriska oraklet Fredric Lagerquist från Eksjö  för att tillsammans ge medlemmarna en så uttömmande historik som möjligt kring denna flygmaskin.