Referat från möte i SFF-F, 27 mars 2019

Från Halmstad hade Sven-Erik Jönsson (72 år ung) tagit sig upp till SFF Norra Småland för att berätta om sina ferryflygningar över Atlanten. Men dessförinnan fick vi veta lite om hans intåg i den flygande världen.

Han började segelflyga 1964 och två år efteråt tog han sitt cert för motorflyg på en Piper Colt, Pa22.

Hans första Atlantflygning, som han uttryckte det – halva Atlanten- gjorde han som en semesterflygning till Reykjavik 1983 med en Cherokee Six, SE-GBK. Den första ”riktiga” turen över Atlanten gick i augusti 1984 från Louisiana till Halmstad med en Mooney tillsammans med ägaren Oliver Rickson. Som noggrann pilot och för att ytterligare bygga på sina kunskaper om Ocean Flying studerade han bl a boken ”A Pilot,s Guide” av Louise Sacchi som själv hade gjort c:a 350 ferryflygningar.

Under föredraget fick vi ta del av alla de förberedelser som är nödvändiga för en flygning över Atlanten. Installation av extratankar, personlig utrustning såsom överlevnadsdräkt (påsatt under hela flygningen), VHF handradio, nödradio, kortvågsradio, proviant, etc. Sven-Erik visade också schematiskt hur rutterna över Atlanten var inlagda, och likaså en driftfärdplan från Gander, Newfoundland till Shannon, Irland med en beräknad tid av drygt 15 tim med en groundspeed på 112 kt och en total distans på 1.720 Nm.

Vi fick också berättat för oss om de olika flygplanstyper han flugit över havet liksom de rutiner som är nödvändiga för att få färd- och starttillstånd.

Allt som allt under åren 1983 till 2008 gjorde Sven-Erik 18 turer varav 2 från Sverige till USA. De sistnämnda två turerna

var med standardutrustade flygplan, d v s utan ferrytankar (en Mooney och en Piper Saratoga). Den sista flygningen han gjorde 2008 gick  från Toledo, Ohio till Varberg.

Om man skulle omsätta alla dessa turer till flygtid och beräknar i snitt 40 timmar per tur så blir det imponerande c:a 700 timmar. Under de 50 år som Sven-Erik haft certifikat har han loggat nästan 6.200 timmar.

Ett spännande och intressant föredrag var tillända och Sven-Erik avtackades med applåder och ett av Lars Nordqvist graverat glas med passande motiv : Spirit of St. Louis.
(Efter föredraget fick vi en guidning i SFFs bildarkiv som Sven-Erik har haft huvudansvaret för och som nu omfattar c:a 180.000 bilder).

(Foton (CEL och S-E Jönsson))