Möte 2010-09-29

Stig Holmström besökte SFF-Småland den 29 september 2010. 

Stig Holmström (70), före detta chefsprovflygare på Saab var den som flög jungfruflygningen med JAS 39 Gripen. Han berättade om förberedelserna inför och genomförandet av första flygningen som skedde den 9 december 1988, alltså för snart 22 år sedan.

Stig inledde sin utbildning till fältflygare i Flygvapnet 1959, och har gått den så kallade långa vägen via Försvarets Läroverk och Kadettskolan i Uppsala, till officer och så småningom provflygare.

Bland annat tjänstgjorde Stig på Försökscentralen, FC i Malmslätt mellan 1967 och 1982, med avbrott i några år för Militärhögskolan i Stockholm. Sedan avverkades ett par år på Flygstaben innan det blev Saab och arbete med utveckling och inledande utprovning av JAS 39 Gripen.s

Efter fyra år med simulatorflygning var det så dags för den första riktiga flygningen med Gripen. Dessförinnan hade ett antal markkörningar gjorts för att känna på noslyft mm. Den första riktiga flygningen varade i 50 min och upp till maxhöjd 7 km. ”Maskinen flög precis som jag känt det i simulatorn” var hans första känsla. Totalt 5 plan togs ut som provflygplan och som bekant blev nr -1 tidigt utslagen. Idag finns nr 2 på FV-museet, nr 4 i Halmstad och nr 3 och 5 kvar på SAAB.

Stigs entusiasm över Gripen går inte att ta miste på. Hög säkerhet, idag efter totalt 150.000 tim har ännu ingen omkommit i detta plan. Fyra utskjutningar har gjorts utan personskador, varav en vådautskjutning.

Efter tiden som provflygare som upphör vid passage av åldern 50 år var Stig SAAB’s representant i Sydafrika under ett par år. En intressant berättelse där vi bl a fick lära oss hur man ville ha Gripen målad och varför.

Stig har totalt ca 4300 flygtimmar, de flesta på militära flygplan från J29 Tunnan till JAS 39 Gripen och betänk, det är 40 år mellan dessa flygplanstyper. Numera pensionär, men boende kvar i Linköping där mycket tid ägnas åt Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS som är en stödförening till Flygvapenmuseum.

Stig håller fortfarande sitt flygcertifikat vid liv genom att flyga mindre plan med ibland barnbarnet som co-pilot hos Linköpings Flygklubb under mottot ”Any flying beats no flying!”

En mycket intressant kväll med många frågor och Stig avtackades med en mycket kraftig applåd och erhöll det av Lars Nordqvist graverade glaset för sin insats.

 

C-E L