Referat: UAV med Carl Johan Frödin, mm 130925

Höstens första allmänna möte hölls på Jönköping Airport gemensamt med medlemmar från Axamo-veteranerna, tillsammans 45 personer. Från K 3 i Karlsborg hade majorerna Carl Johan Frödin (flygchef) och Roland Skogh (chef flygunderhålls-tjänsten) kommit för att informera oss om försvarets användning av UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
Användningen av obemannade farkoster startade 1999 (UAV 01, ett franskt plan)och som pågick fram till 2010 efter c:a 400 timmars flygning och enbart inom landet. År 2007 köptes UAV Falken från Israel och som används i Afghanistan. På K 3 utbildas operatörer på de olika systemen för att därefter gå ut i tjänst på olika förband.
Som åskådningsobjekt hade man tagit med sig det minsta systemet benämnt UAV05 Svalan. Ett batteridrivet plan, handkastat, med en vikt av 0,5 kg och försedd med kamera. Kan flygas av enbart en operatör och vara i luften under 45 min på upp till 300 m höjd och fartområde 40-65 km/h med räckvidd upp till 5 km.

UAV Falken som köptes i 48 exemplar är också ett batteridrivet flygplan med vikt 5 kg och hela systemet ryms i en stor väska och hanteras av två operatörer. Bilder från kamerorna läses i realtid på operatörens dator på marken. Planets spännvidd är 2 m och maxfart c:a 60 km/h med radie från operatören på 10 km och 1 h flygtid. Planet tar sig självt åter till operatören när batteriet är på väg att ta slut.

Efterföljaren till Falken är TUAV03 Örnen (T står för tactical) som sedan 2011 används i Afghanistan för  spanings-, övervaknings- och underrättelseverksamhet. En betydligt kraftigare farkost med spännvidd över 4 m som kan hålla sig i luften upp till 7 timmar och nå upp till 5.000 m. Maxavstånd från operarör 12 mil och bilderna sänds i realtid till markförbanden. Den infraröda kameran är gyromonterad och med digital stabilisering. Startvikten är 170 kg och mobil startramp används. Planet drivs med bensinmotor, hastighet 170 km/h. Även här återvänder planet av ”egen vilja” när aktionstiden är till ända.

Efter frågestund och applåder från auditoriet avtackades föredragshållarna med sedvanligt graverat glas.

Herman Larson, informationschef på Jönköping Airport, gav oss en mycket detaljerad information om den kommunala flygplatsens viktiga roll i regionens infrastruktur och tillväxt  på alla plan och inte minst hur såväl fraktflyg som charterflyg har utvecklats positivt.
Avslutningsvis berättade Åke Lantz om ”flyget i Jönköping – 100år” och då med focus på den första flyguppvisningen i Jönköping som gick av stapeln på A 6 den 17 maj 1913. En film med Hugo Sundstedt flygandes sin Blériot XI visades också och efteråt kunde man bese utställningen om ovanstående inklusive den sargade propellern som finns exponerad i flygplatsbyggnaden och som framtagits av Axamo-veteranerna.

Text och foton : C-E Linghoff