Stieg Ingvarsson besökte Region Småland den 27 april och berättade om Spaningsballonger under kalla kriget. Ett helt nytt och okänt ämnesområde för oss smålänningar - trots att vi har haft ett ballongbatteri på A 6 i Jönköping på 30-talet och att vi är kända för våra aktiva ballongflygare i Gränna. Okej, några av oss minns att vi har läst Stiegs och Åke Jakobssons artikel i SFT nr 1/09 (s.45—49). Om inte, läs den nu igen, den är också intressant.

I motsats till oss har medlemmarna i Nyköpings Flyghistoriska Förening känt till ämnesområdet en längre tid. Föreningen, läs främst Stieg m.fl., har forskat ordentligt i ämnet och skapat en utställning om de amerikanska spaningsballongerna på F 11 museum. Utställningen öppnade i februari 2009 och pågår ännu. En spaningsballong hade av misstag”störtat” bara 15 km NV om F 11 i Sörmland i januari 1956, så det finns lokal anknytning. Men full sekretess har gällt i 50 år till 2006, då F 11 museum fick tillgång till en hel del material.

Den alltmer ökande spänningen mellan maktblocken i världen i slutet av 40-talet ledde till ett ökat informationsbehov. Olika spaningsmetoder prövades och förkastades och man inriktade sig i USA på höghöjdsballonger. Stora pengar och mycket tid las ner på projektet.

Först i början av 1956 släppte amerikanarna upp totalt 448 ballonger från Västeuropa och Turkiet. Många försvann på vägen och endast var tionde kunde bärgas på andra sidan jordklotet efter fullgjort värv.

Lyckat var att man kartlade 8 % av Sovjetunionens och Kinas totala areal. Mindre lyckat var alla protestnoter från överflugna länder och propagandaförlusten när 38 ballonglaster visades upp vid en presskonferens i Moskva.

Stiegs berättelse var mycket intressant och proffsigt framförd. Vi 30-talet åhörare ömsom satt som tända ljus och ömsom överöste Stieg med vetgiriga frågor. Han illustrerade med bra bilder och överraskade oss med en stor öppen kamerabox med den märkliga snedbildskameran som var det viktigaste i den ett halvt ton tunga ballonglasten. Efteråt avtackades han med applåder och ett glas med inetsat ballongmotiv.

/Claes v Sydow

PS Gå gärna in på följande länk hos Norsk Luftfartsmuseum i Bodö som visar alla bilderna till Stiegs föredrag: http://luftfart.museum.no/Nyheter/Flylitterert_Fagseminar/Pdf/Stieg%20Ingvarsson%20-%20Spaningsballonger%20under%20Kalla%20Kriget.pdf