Årsmöte med SFF-F den 22 februari 2017
Återigen ett årsmöte som även denna gång hölls på Villa Björkhagen med 37 deltagare.  Efter lite samlingsmingel med kaffe och smörgås började så årsmötet och Sven Scheiderbauer höll för 23:e gången klubban som ordförande. Med bisittare Claes von Sydow som sekreterare klubbades ärendena igenom i snabb takt. Förvaltningsberättelse och ekonomisk
redovisning godkändes, styrelsen omvaldes i sin helhet, fick alltså förnyat förtroende och befriades från ansvar för lidet år.
Inga övriga frågor fanns och årsmötet avslutades varvid vald ordförande C-E Linghoff tackade deltagarna för fortsatt förtroende för hela styrelsen. Vad som ankommer på styrelsen nu är bl a att ordna fram en valberedning. Vädjan gick samtidigt ut till medlemmarna att inkomma med förslag till framtida aktiviteter.
”Det skånska flygvapnet” var temat för det kåseri som Sven Scheiderbauer lovat hålla efter mötet. Egentligen inget flygvapen utan en övergripande berättelse om  flygets utveckling i landets sydligaste provins.Naturligtvis måste flygpionjärerna nämnas – den förste svenska flygaren Georg Unné från Kristianstad, flög den 13 okt 1909, visserligen i Le Havre och var också delaktig i flygmotorn B1-Breguet CU-1 (vattenkyld). Första svenska piloten som flög med svenskt flygplan var Hjalmar Nyrop den 16 okt 1910 på Ljungbyhed. Flygplanet var ”Gräshoppan” som han byggt ihop med Oscar Ask.
Enoch Thulin får inte förglömmas, Landskronas store aviatör som fick svenskt diplom nr 10, 1913. Han utbildade 101 piloter i flygskolan på Ljungbyhed varav en, den sista, var Elsa Andersson från Strövelstorp.
Bland ”udda flygpionjärer” berättade Sven historien om ”Amaltheamannen” Anton Nilsson från Norra Sandby, som 1918 tog certifikat hos Enoch Thulin som bekostades av Olof Aschberg (Roberts farfar). Flög sedermera som spanare hos Bolsjevikerna i Ryssland. Dog 1989, 102 år gammal. En som tidigare nämnts, Elsa Andersson, fick certifikat nr 203 och började senare hoppa fallskärm. Ett misslyckat hopp 1922 vid Askersund ändade hennes liv, endast 25 år gammal. (Elsa filmatiserades i nutid – ”Vit som en snö”)

Från flygare till flygplansfabriker: Först en lite udda fågel – Planfabriksaktiebolaget (Hjalmar)Pålson i Malmö, 1917 där ett (1) flygplan PP1 byggdes. Av större dignitet var däremot AB Flygindustri i Limhamn där det under 1925-1935 byggdes 152 Junkerflygplan på Ön. En fabrik av modernare snitt var AB Malmö Flygindustri (MFI) med växlat ägande, Kockums, Trelleborgs gummifabrik, Saab och med den kände Rudolf Abelin som VD.

Därefter hoppade Sven över till att berätta om alla de flygfält som funnits och finns i Skåne, civila som militära, totalt 17 st. Parallellt med orienteringen klarade Sven också, sin vana trogen, att vinkla in anekdoter såväl egenupplevda som allmänna. M a o en rolig geografilektion.

Skåne har naturligtvis varit bestyckat med flygplan på olika flottiljer för sitt försvar och om jag räknade rätt var det totalt 10 flygplanstyper mellan åren 1940-2002. Från J 8 Gladiator och J 20 Falco till AJS 37 Viggen och JAS 39 Gripen.

Avslutningsvis skulle Skånska Flygvapengeneraler få sista ordet. Sven berättade initierat om tidigare generalerna  Torsten Friis, Malmö och Axel Ljungdahl från Lund. Vidare om nutida, om än inte i aktiv tjänst, såsom Bengt Lönnbom från Lund och Bert Stenfeldt, Malmö. Den senare är idag ordförande i SwAFHF. Den sista i raden som omtalades och som 2017 lämnar sin tjänst som CPROD var Generallöjtnant Anders Silwer, Västra Karup. Han hade tidigare bl a varit Flygvapeninspektör.

Därmed avslutades ett intressant, glättigt och innehållsrikt kåseri om ”Flygvapnet I Skåne”. Sven fick utöver applåder även ett litet smakfullt tack och en bok om flyg!

 (text CEL och foton via Sven Scheiderbauer)